Veluwse Onderwijsgroep

De Veluwse Onderwijsgroep is een door talent en ambitie gedreven organisatie, die er in de eerste plaats is voor de leerling. Wij geven leerlingen de ruimte en de mogelijkheden hun talenten te ontdekken en zichzelf zodanig te ontwikkelen dat zij daar nu en later zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken. Medewerkers zullen zich daarvoor ook als professional moeten blijven ontwikkelen. Onderwijs is onze kerntaak en is gericht op het heden en de toekomst van de leerlingen. Ons onderwijs verbindt hen met de samenleving.

Rond de 1500 medewerkers zetten zich dagelijks in voor onze ruim 10.000 leerlingen. Met een breed onderwijsaanbod dat verzorgd wordt op onze vijftien katholieke basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs, vier katholieke scholen voor voortgezet onderwijs, drie scholen voor christelijk voortgezet onderwijs en drie scholen voor openbaar voortgezet onderwijs willen wij ervoor zorgen dat leerlingen gelijke kansen krijgen en gestimuleerd worden hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen, en deze te delen met anderen. Wij staan stil bij resultaten, vieren successen, maar blijven kritisch kijken naar wat beter kan en moet.

orthopedagoog
Onderwijsondersteuning
Stichting Veluwse Onderwijsgroep
lees meer
Pedagogisch medewerker D/gespecialiseerd leerlingbegeleider
Onderwijsondersteuning
Veluws College Walterbosch
lees meer
HR adviseur, met accent op arbo en gezondheid
Beleid & Advies
Stichting Veluwse Onderwijsgroep
lees meer
Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau