Vita een unieke leerroute op Veluws College Mheenpark

Kiezen wat bij je past, dat is de manier waarop Mheenpark het onderwijs  ingericht. Ieder kind

leert per slot van rekening op zijn eigen manier. Vreemd eigenlijk, vonden ze bij Mheenpark dat

leerlingen vaak zo weinig te kiezen hebben. One-size fits all, maar niet op deze school. Daarom

bedachten ze er Delta naast de bestaande leerroute. Wie meer keuzevrijheid, meer uitdaging,

zelfstandigheid en vrijheid wil en niet bang is voor lange dagen, kiest voor Delta. Iedereen is dan van

ongeveer negen uur tot half vijf op school en is daarna helemaal vrij. Elke leerling zit in een

stamgroep van zijn eigen niveau en het huiswerk wordt op school gemaakt.

Inmiddels waren er al zoveel goede zaken naar het reguliere onderwijs doorgesijpeld dat Mheenpark

dat ineens niet meer zo regulier vond. Vier lessen van tachGg minuten elke dag: waar vindt je dat

nou? Ruimte voor talent, of dat nu topsport, muziek, dansen of acteren: dat kunnen we best samen

af spreken. Op Mheenpark hoe< niemand meteen alles te kiezen, de school regelt en organiseert een

heleboel, gee< veel ondersteuning, maar daagt ook uit. Met Wereldburgerschap en Plusvakken

bijvoorbeeld of de Sportklas en dat is heel erg leuk, maar ook best bijzonder. Daarom heet deze

leerroute vanaf dit jaar Vita.

Vita is een unieke leerroute die staat voor het leven en levendig onderwijs, voor weten of kennen;

een naam die past bij Delta.