orthopedagoog

De Stichting Veluwse Onderwijsgroep is met ingang van 1 oktober 2019 op zoek naar een 

orthopedagoog
0,4 fte           

De Stichting Veluwse Onderwijsgroep neemt sinds 1 februari de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van onderwijs aan ongeveer 90 nieuwkomers.
Op Onze Wereld krijgt elke leerling tussen de 15 en 18 jaar, de gelegenheid om op een positieve, gestructureerde wijze Nederlands te leren verstaan, spreken, lezen en schrijven. Daarnaast is er aandacht voor rekenen, burgerschap, creatieve projecten en sport.
Ons doel is om elke leerling zo snel mogelijk door te laten stromen naar passend regulier onderwijs (vaak het ROC) of naar inburgering. Dit kost de ene leerling meer tijd dan de andere. Het kan uiteenlopen van anderhalf tot drie jaar. 

De structuur
Het onderwijs valt onder directe verantwoordelijkheid van de Veluwse Onderwijsgroep.
Op de school aan de Loudonstraat in Apeldoorn verzorgt op dit moment een team van zeven docenten van binnen en buiten de stichtingen, het onderwijs. De dagelijkse gang van zaken is in handen van een teamleider. Daarnaast wordt de zorg georganiseerd en verzorgd door een orthopedagoog. 

De vraag
Onze huidige orthopedagoog vertrekt. Vandaar dat wij een nieuwe universitair geschoolde orthopedagoog zoeken met een NVO basisaantekening. Ervaring met de doelgroep is een pre.    

Tot je taken en verantwoordelijkheden behoren:

  • Signaleren en formuleren van onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen;
  • Opstellen van onderwijs- en zorgarrangementen voor leerlingen met ontwikkelings-, leer-, werkhoudings- en/of gedragsproblemen met behulp van een handelingsplan en/of ontwikkelingsperspectiefplan;
  • Adviseren van het begeleidingsteam en leerkrachten;
  • Verzorgen van informatie over zorg/onderwijs aan direct betrokkenen zoals ouders/verzorgers/voogden, eventuele andere familieleden, begeleiders en leerkrachten;
  • Handelingsgericht begeleiden van leerlingen, leerkrachten en ouders bij de uitvoering van en evaluatie van onderwijs- en zorgarrangementen met behulp van het individuele trajectplan;
  • Deelname aan overlegmomenten met interne en externe betrokkenen;
  • Uitvoeren van intelligentieonderzoeken en de resultaten van het onderzoek en de betekenis er van bespreken met leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers/voogden;
  • Uitvoeren en monitoren van het intakeproces. 

Het aanbod
Wij zijn een klein, betrokken team dat de gezamenlijk opdracht vorm geeft in een open sfeer en zo het beste uit onze leerlingen haalt.
De functie is gehonoreerd in schaal 10, minimaal €2.469,- en maximaal €4.098,- bij een fulltime dienstverband. De CAO-VO is hier van toepassing. 

Meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij Frank van Lier, teamleider Onze Wereld via 06-10127498. 

Reageren
Je kunt uitsluitend solliciteren via onderstaande sollicitatiebutton. Reageren uiterlijk tot en met 26 augustus 2019.

Solliciteren

Stichting Veluwse Onderwijsgroep

De stichting Veluwse Onderwijsgroep bestaat uit 26 scholen voor zowel primair als voortgezet onderwijs in Apeldoorn en nabije omgeving. Meer dan 1.300 collega’s werken dagelijks aan kwalitatief hoogstaand onderwijs aan meer dan 13.000 leerlingen in Apeldoorn en omgeving.

Om ervoor te zorgen dat de collega's op de scholen zich vooral kunnen richten op het primaire proces, het verzorgen van goed onderwijs, worden zij ondersteund door het servicebureau.