locatiedirecteur

Voor onze Daltonschool KBS De Zonnewende (locatie Keerkring) in Apeldoorn zoeken wij zo spoedig mogelijk een: 

Locatiedirecteur
Werktijdfactor 0,8 – 1,0 

Wie zijn wij?
KBS De Zonnewende Keerkring vormt samen met KBS De Zonnewende Ravelijn één van de grootste basisscholen uit de gemeente Apeldoorn. Een team van gedreven professionals haalt elke dag het beste uit zichzelf om daardoor ook het beste uit leerlingen te halen. Zowel het team als het onderwijskundige concept van De Zonnewende is voortdurend in ontwikkeling. Binnen de kaders van Dalton wordt aantoonbaar ingezet op onderzoekend leren en toekomstgericht onderwijs. IPC, Snappet en een leerrijke omgeving zijn belangrijke pijlers om dit te realiseren.

KBS De Zonnewende wil van ‘goed’ naar ‘beter’ zodat leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Wat ga je doen?
Samen met je collega-locatiedirecteur van KBS De Zonnewende Ravelijn geef je invulling aan onderwijsontwikkelingen en aan ‘verbindend leiderschap’. Je hebt daarnaast de dagelijkse leiding over een enthousiast en betrokken team van ongeveer twintig medewerkers. Op het gebied van bedrijfsvoeringstaken zoals financiën en formatie, krijg je ondersteuning van de clusterdirecteur. Hierdoor kan jij je volledig richten op de leerlingen, de ouders/verzorgers en je team.

Hoe pak je dat aan?
Met daadkracht en een groot empathisch vermogen. Je bent een inspirerende leider met een duidelijke onderwijsvisie. Je bent niet bang om keuzes te maken. Bij alles wat je doet, heb je oog voor de belangen van kinderen, ouders en teamleden. 

Margriet, locatie-directeur KBS Zonnewende Ravelijn:

‘Het team van De Zonnewende is gedreven en kenmerkt zich door eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid!’ 

Veluwse Onderwijsgroep
KBS De Zonnewende Keerkring is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep. De Veluwse Onderwijsgroep bestaat uit 26 scholen voor primair- en voorgezet onderwijs in Apeldoorn en omgeving. Meer dan 1200 collega’s werken dagelijks aan kwalitatief hoogstaand onderwijs aan meer dan 10.000 leerlingen. Zij worden daarbij ondersteund en gefaciliteerd door het servicebureau en kunnen gebruik maken van de interne academie.

Lyana, leerling:

‘IPC is het leukste wat we doen!’ 

Wat bieden wij?
De Veluwse Onderwijsgroep, waar KBS De Zonnewende onderdeel van uitmaakt, biedt je een aantrekkelijke en lerende werkomgeving, waarin ruimte is om de functie zelf vorm en inhoud te geven. Deze functie van onderwijskundige locatiedirecteur betreft een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast dienstverband. De functie is beschreven en gewaardeerd in salarisschaal DA conform CAO PO (minimaal € 2.888 en maximaal € 4.231 bruto op basis van een fulltime dienstverband) en kent een directeurstoelage. Om de functie goed in te kunnen vullen is een Master Leadership in Education gewenst.                                                          

Marieke, leerkracht groep 8

‘Wij zijn als school voortdurend in beweging en gericht op de toekomst!

Wil je meer weten?
Op www.kbsdezonnewende.nl vind je meer informatie over de school. Het functieprofiel en de competenties tref je aan op www.kbsdezonnewende.nl/onze-school/werken-bij-ons/. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Gert Visser, clusterdirecteur. Dat kan telefonisch (06-10163737) of per e-mail (g.visser@veluwseonderwijsgroep.nl). 

Wil je solliciteren?
Wil je solliciteren op deze vacature? Geweldig! Reageren kan tot en met zondag 24 maart 2019 via onderstaande sollicitatiebutton. Volledigheidshalve: sollicitaties per e-mail of andere kanalen dan onze website nemen we niet in behandeling.  

Hoe verloopt de procedure?
De eerste gespreksronde waarin je gesprekken voert met de leden van een benoemings- en een benoemingsadviescommissie is gepland op donderdag 4 april 2019 op het servicebureau van de Veluwse Onderwijsgroep. Mocht je de vervolgprocedure ingaan, dan voer je een twee gesprek met de leden van beide commissies op dinsdag 9 april 2019.

Een pre-employment check en referentie-onderzoek kunnen net als een assessment deel uit maken van de procedure.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs

 

 

 

 

Solliciteren

De Zonnewende

De Zonnewende is een katholieke Dalton-basisschool met twee locaties in Apeldoorn-Oost: Keerkring (Osseveld) en Ravelijn (Woudhuis). De locaties zijn gehuisvest in twee nieuwe schoolgebouwen, die zijn aangepast aan de eisen die het Daltononderwijs stelt. In een opgedragen taak krijgen kinderen op De Zonnewende de vrijheid zelf te kiezen in welke volgorde ze werken, welke hulpbronnen ze gebruiken en of ze een taak samen of alleen uitvoeren. Op deze manier leren kinderen zelfstandig verantwoordelijkheid te dragen voor de keuze die ze maken.

Op de Zonnewende is verder veel aandacht voor de ontwikkeling van het kind en voor specifieke leermoeilijkheden. Alle kinderen op de Zonnewende krijgen les in het vak Engels.