Veluws College Twello

Veel aandacht voor projectonderwijs

Voorgezet onderwijs Veluws College Twello

 

Veluws College Twello is een kleine school waar iedereen elkaar kent en waar rekening wordt gehouden met de interesses, ambities, talenten en het niveau van de leerlingen. Op Veluws College Twello kunnen leerlingen kiezen voor mavo, havo of vwo. Mavo leerlingen ronden de opleiding af op school en havo en vwo-leerlingen gaan vanaf klas 4 naar een school in Deventer of Apeldoorn. Leerlingen krijgen onderwijs dat bij hen past: op maat.

In het kleurrijke nieuwe schoolgebouw heeft de school de ruimte en middelen om actief onderwijs te geven. Naast regulier onderwijs is er ook veel aandacht voor projectonderwijs en activiteiten buiten de reguliere lessen. Leerlingen ontwikkelen zich immers niet alleen in een klaslokaal.


Locatiedirecteur Veluws College Twello
Piet Oosting

Veluws College Twello
Veilingstraat 10
7391 GM Twello
T: 0571 - 27 15 61
website
twello@veluwscollege.nlPrimair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau