Veluws College Mheenpark

Iedereen leert op zijn eigen manier

Voorgezet onderwijs Veluws College Mheenpark

 

Veluws College Mheenpark is een relatief kleine school met twee overzichtelijke schoolgebouwen voor mavo en onderbouw havo en vwo. De sfeer is veilig en vertrouwd. De school wil zoveel mogelijk aansluiten bij de talenten van leerlingen en biedt daarom veel uitdagingen en keuzes. Het onderwijs is gericht op de toekomst, er is veel aandacht voor (ICT-)vaardigheden en Mheenpark is internationaal georiënteerd. Mheenpark houdt rekening met de verschillen tussen leerlingen. Want, iedereen leert op zijn eigen manier. Leerlingen hebben eigen talenten en een eigen werktempo. Op het Veluws College Mheenpark kunnen leerlingen daarom kiezen uit twee leerroutes: regulier en Delta.


Locatiedirecteur Veluws College Mheenpark
Karin Poerstamper

Veluws College Mheenpark
Zilverschoon 43
7322 GG Apeldoorn
T: 055-366 56 33
website
mheenpark@veluwscollege.nlPrimair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau