Edison College

Een toekomstgerichte school

Het Edison College is een sfeervolle en stimulerende school waarbij leerlingen kiezen voor Mavo Plus of voor het vmbo Vakcollege (kaderberoepsgerichte leerweg of basisberoepsgerichte leerweg). Al direct vanaf de brugklas, of het nu Mavo Plus is of het Vakcollege, gaan de leerlingen op school aan de slag in de bakkerij, keuken, garage, winkel, zorglokaal en meer.

Leerlingen krijgen in Mavo Plus uiteraard bekende theorievakken zoals Engels, Nederlands, wiskunde en geschiedenis. Leren doen de leerlingen heel veelzijdig, bijvoorbeeld door het doen van projecten en opdrachten in groepjes en excursies. Daarnaast krijgen leerlingen bij Mavo Plus vier vakmanschapsuren per week. In het eerste jaar maken leerlingen kennis met Vakmanschap Techniek en Vakmanschap Horeca, Zorg en Ondernemen. In het tweede jaar gaan ze verder in één richting.

In onze maatschappij is een grote herwaardering voor vakmensen, van zorg tot autoreparatie en meer. Hier speelt het Edison College op in met het Vakcollege. Ideaal als kinderen een vmbo basis of kader advies hebben en graag gericht voor een vak én dus werk leren. Leerlingen met advies vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg starten in het Edison College in het Vakcollege. In het Vakcollege krijgen leerlingen meteen in het eerste leerjaar zes uur per week beroepsgerichte lessen. Deze lessen heten vakmanschapsuren. Leerlingen leren door te doen, zowel in school als bij bedrijven.


Locatiedirecteur
Fred Meijer

Waleweingaarde 103
7329 BD Apeldoorn
T: 055-5332492
websitePrimair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau