Voortgezet onderwijs

Leren voor je leven

Vanuit een stevige basis werken wij aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Deze ontwikkeling is altijd gericht op verbetering van het onderwijs aan onze leerlingen. Op deze wijze willen wij ervoor zorgen dat leerlingen gelijke kansen krijgen en gestimuleerd worden hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen, en deze te delen met anderen. Wij staan stil bij resultaten, vieren successen, maar blijven kritisch kijken naar wat beter kan en moet.

Gezamenlijk willen wij zorgen voor een breed onderwijsaanbod zodat jongeren in Apeldoorn kunnen kiezen voor een school passend bij hun identiteit, talent, ambitie en ontwikkeling.

Samen leren we voor onze toekomst. Lees meer over onze ambities in onze beleidsagenda VO.

Kwaliteitszorg
Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? We gaan regelmatig na of we waarmaken wat we in onze plannen beloven. We zijn ambitieus als het gaat om het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Regelmatig doen we onderzoek bij ouders, leerlingen en medewerkers. We publiceren al onze resultaten op de website www.scholenopdekaart.nl