Seb@stiaan

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Basisschool Sebastiaan

 

De Seb@stiaan is een katholieke basisschool in het multifunctionele gebouw dokZuid in de wijk Apeldoorn-Zuid. Op de Seb@stiaan geven we modern onderwijs waarbij veel gebruik wordt gemaakt van computers en de nieuwe mogelijkheden die ICT ons biedt. Leren op de Seb@stiaan is leuk, maar gaat niet ten koste van het lesprogramma. Zo hebben we extra aandacht voor taal- en rekenonderwijs. Mede hierdoor kennen wij een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.

Op de Seb@stiaan geven we modern onderwijs met de nieuwste methoden en materialen waarbij gebruik wordt gemaakt van computers en tablets. Zo leren kinderen te werken met Word, houden ze een spreekbeurt in PowerPoint en surfen ze op internet om informatie te vinden voor een werkstuk. Daarnaast is een uitleg van de juf of meester een stuk interessanter als via het digitale schoolbord te zien is hoe de piramides in Egypte eruit zien. Vanaf groep 5 werkt uw kind met Snappet bij rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Werken met deze software is niet alleen heel leuk, ook kunnen kinderen dankzij Snappet werken op hun eigen niveau.​

We vinden het belangrijk dat kinderen het verband tussen verschillende vakken ontdekken. Op die manier gaat de lesstof meer leven en onthouden kinderen de stof makkelijker. Daarom werken wij veel thematisch en projectmatig. In de onderbouw sluiten we zoveel mogelijk aan bij thema’s die belangrijk zijn in het leven van kinderen, zoals de seizoenen en feestdagen. Vanaf groep 5 werken onze leerlingen één dagdeel per week aan een project. Het voordeel daarvan is dat we dieper op de lesstof kunnen ingaan, interactiever aan de slag kunnen en verschillende lesvormen kunnen aanbieden, van digitaal tot schriftelijk, van bestuderend tot ontdekkend leren.​


Clusterdirecteur
Gert Visser

Locatiedirecteur Dok Zuid
Lucia Belt

Dok Zuid
1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn
T: 055 – 533 53 55
website
directie@sebastiaanschool.nlPrimair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau