Eloy

Een veilige leeromgeving waar kinderen met plezier leren

Basisschool Eloy
De Eloy is een katholieke daltonschool in de wijk Ugchelen in Apeldoorn. Een daltonschool is geen gewone basisschool, maar baseert haar handelen op een bijzondere theorie. Deze theorie houdt in dat het gehele onderwijsproces gericht is op het individu. Niet de leerstof, maar het kind staat centraal. Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen optimale kansen krijgen zichzelf te ontwikkelen, zowel op cognitief (verstandelijk), creatief als sociaal-emotioneel vlak. Wij hanteren daarbij de drie pijlers van het daltononderwijs.

Bovendien is basisschool Eloy een school waar onderwijs in vreemde talen al op jonge leeftijd wordt aangeboden. De kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Engelse taal vanaf groep 1. De activiteiten worden begeleid door een ‘native speaker’ (een leerkracht met Engels als moedertaal). Als school spelen we in op de natuurlijke vaardigheden die bij kinderen aanwezig zijn.

De Eloy kan rekenen op actieve ouders. Zo zijn ouders onder andere betrokken bij vieringen, schoolreisjes en sport- en speldagen. Ouders spelen een belangrijke rol binnen onze school en bij ons onderwijs.


Clusterdirecteur
Gert Visser

Locatiedirecteur
Jantien Versteeg

Klingelbeek 29
7339 LD Apeldoorn
T: 055-5335033
website
directie@eloyschool.nlPrimair onderwijs Voortgezet onderwijs Servicebureau