Visie op onderwijs

Wij leven in een wereld die in hoog tempo verandert. Daarnaast staat de mensheid voor grote uitdagingen: klimaatverandering, toenemende ongelijkheid, technologische veranderingen, globalisering en internationalisering. Onze scholen staan voor de opdracht ervoor te zorgen dat onze leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen in een snel veranderende wereld: dat zij zich bewust worden van hun eigen talenten en hoe deze in te zetten voor een betere samenleving.

Wij geloven dat ieder mens van waarde is. Met ons onderwijs willen wij leerlingen stimuleren hun persoonlijke waarde te ontdekken, hun ambities te ontwikkelen en hun talenten te delen met anderen. Onze medewerkers motiveren we vanuit hun deskundigheid kritisch naar het onderwijs te (blijven) kijken en geven we de ruimte om vanuit vertrouwen te experimenteren met onderwijsconcepten en -vernieuwingen.