Strategisch plan

Eind 2018 is het strategisch perspectief voor de beleidscyclus 2019-2023 vastgesteld. We spreken van een strategisch perspectief, omdat de inhoud die we met elkaar ontwikkeld hebben richtinggevend is voor en ruimte geeft aan de scholen en de ondersteuning om een vertaalslag te maken passend bij de ontwikkeling van hun organisatieonderdeel.
Wij geloven daarbij in de kwaliteiten en de inzet van onze medewerkers. Zij zijn de ambassadeurs van de Veluwse Onderwijsgroep en geven met hun professionaliteit onze kernwaarden handen en voeten. Daarbij zetten zij hun persoonlijke kwaliteiten in voor ons onderwijs.

De scholen van de Veluwse Onderwijsgroep geven, vanuit hun eigenheid, vorm en inhoud aan de kaders van het strategisch perspectief. Op deze wijze creëren wij als Veluwse Onderwijsgroep de meest optimale uitgangspunten om te kunnen voldoen aan onze missie: kinderen in Apeldoorn en omgeving eigentijds en vooruitstrevend onderwijs bieden voor een gelukkige toekomst.

Strategisch perspectief: Samen meer waarde maken