Strategisch plan

In juli 2014 is het strategisch plan ‘Waarde geef je door’ voor de periode 2014-2018 vastgesteld. Aan de hand van onze kernwaarden: ambitie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid hebben we verschillende beloftes geformuleerd. Beloftes aan onze leerlingen en ouders met als doel het verzorgen van goed onderwijs en beloftes aan onze omgeving en aan onze collega’s. Want, goed onderwijs begint met goede en bevlogen docenten, leerkrachten en OOP’ers.

De scholen van de Veluwse Onderwijsgroep geven, vanuit hun eigenheid, vorm en inhoud aan de kaders van het strategisch plan. Op deze wijze creëren wij als Veluwse Onderwijsgroep de meest optimale uitgangspunten om te kunnen voldoen aan onze missie: kinderen in Apeldoorn en omgeving eigentijds en vooruitstrevend onderwijs bieden voor een succesvolle toekomst.