Missie, visie en kernwaarden

Wij geloven in ontwikkeling!


De missie en visie van de Veluwse Onderwijsgroep zijn bepalend voor het handelen van de scholen en de organisatie als geheel. Scholen kunnen zich binnen deze kaders op specifieke punten onderscheiden en profileren.

Missie

De Veluwse Onderwijsgroep wil alle kinderen in Apeldoorn en omgeving eigentijds en vooruitstrevend onderwijs bieden voor een succesvolle toekomst, geïnspireerd door christelijke waarden en normen.

Visie

Wij geloven dat ieder mens het in zich heeft zich te ontwikkelen tot een waardevol lid van onze maatschappij en naar vermogen bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving. Wij doen dit door leerlingen en medewerkers gelijke kansen te bieden op persoonlijke groei.

Kernwaarden

Ambitie
Dagelijks helpen onze medewerkers alle leerlingen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. De Veluwse Onderwijsgroep wil zich in de voorhoede bevinden en adequaat reageren op de ontwikkelingen om zich heen. Daarom geven wij onze leerlingen en medewerkers de ruimte om te blijven werken aan hun eigen talenten en stimuleren wij hen vanuit een open houding nieuwe uitdagingen tegemoet te treden.

Betrokkenheid
Onderwijs is onze kerntaak en is gericht op het heden en de toekomst van de leerlingen en verbindt hen met de samenleving. Ook hier komt de socialiserende taak van het onderwijs tot uiting. Daarom bouwen wij aan een optimale relatie met de leerlingen en hun ouders. In deze relatie staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal. Onze scholen zijn relatief kleinschalig georganiseerd. Op deze wijze willen we de menselijke maat in het onderwijs bewaren zodat leerlingen en medewerkers zich gekend voelen.

Verantwoordelijkheid
Als onderwijsorganisatie zijn wij ons zeer bewust van onze maatschappelijke taak en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Het uitvoeren van deze bijzondere taak geeft ook richting en betekenis aan de levens van onze medewerkers. Ons onderwijs daagt uit tot zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid voor onszelf en voor de ander.