Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit zeven mensen die het beleid van de Veluwse Onderwijsgroep toetsen. Daarnaast zien ze erop toe dat het beleid eerlijk en transparant aan alle belanghebbenden wordt uitgelegd.

Raad van toezicht
  • dhr. drs. Peter van Dongen​ (voorzitter)
  • mevr. drs. Anna Bakker
  • mevr. mr. Barbara Lemstra
  • ​dhr. Jaco Rogier
  • mevr. drs. Everien Slijkhuis RA
  • mevr. Joke van Saane
  • dhr. Sytse Kloosterman