Centraal Management Team

Het Centraal Management Team (CMT) staat onder leiding van het college van bestuur, dhr. drs. Wim Hoetmer. Het CMT bestaat uit de algemeen directeur voortgezet onderwijs, de algemeen directeur primair onderwijs en de directeur bedrijfsvoering.
De taken van de algemeen directeur primair onderwijs worden vanaf 1 november 2018 waargenomen door dhr. drs. Wim Hoetmer, voorzitter college van bestuur.