Omhoog
Aanmelden
Bestuur

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf mensen die het gevoerde beleid van de Veluwse Onderwijsgroep toetsen. Daarnaast zien ze erop toe dat het beleid eerlijk en transparant aan alle belanghebbenden wordt uitgelegd.

De voorzitter van de raad van toezicht is dhr. Hans Esmeijer. 'De raad van toezicht ziet toe op het beleid zoals dat door het college van bestuur en de directeuren wordt gemaakt. Daarbij staat de ontwikkeling van professionaliteit, kwaliteit van onderwijs en goed bestuur centraal. We houden daarmee continuïteit op lange termijn in het oog. Dit doen wij bovendien vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit die gebaseerd is op christelijke waarden.'

IVH-9534-20160620.jpg
Leden raad van toezicht
Dhr. drs. Peter van Dongen​ (voorzitter)
Mevr. drs. Anna Bakker
Mevr. mr. Barbara Lemstra 
Mevr. drs. Everien Slijkhuis RA

Publicaties

Code Goed Onderwijsbestuur VO.pdf
Toezichtkader.pdf
Handleiding toezicht houden.pdf
Overzicht hoofdbetrekking en nevenfuncties leden raad van toezicht.pdf


 

​ ​​​