Omhoog
Aanmelden
Bestuur

Centraal Management Team

Het Centraal Management Team (CMT) staat onder leiding van het college van bestuur, Dhr. drs. Wim Hoetmer. Het CMT bestaat uit de algemeen directeur voortgezet onderwijs, de algemeen directeur primair onderwijs en de directeur bedrijfsvoering.

Tjeerd (portret)1.jpg‘Geen dynamischer veld dan het onderwijsveld. Er wordt veel van ons verwacht en we hebben veel kwaliteiten in huis om deze verwachtingen waar te maken. Daarbij is het van belang om goed voor ogen te houden wat ons bindt en sterker maakt, zodat we dagelijks richting kunnen geven aan ons handelen. Dit alles met een helder doel: het organiseren van goed onderwijs voor onze leerlingen.’
dhr. Tjeerd Biesterbosch
algemeen directeur voortgezet onderwijs

Tjerk-IVH-0492-20140623.jpg ‘Ons onderwijs wordt beter door van elkaar te leren en kennis van buiten naar binnen te halen. Er zijn zes leerplatforms actief waar leerkrachten en intern begeleiders  van verschillende scholen samenkomen en zich verdiepen in een onderwerp, zoals hoogbegaafdheid en het jonge kind. Dat heeft al geresulteerd in een beleidsplan per thema. Minimaal twee keer per jaar sluiten collega’s van het leerplatform aan bij het cluster MT om mee te praten over hun expertisegebied.’​
dhr. Tjerk Deuzeman
algemeen directeur primair onderwijs

mevr. Dianne Dondertman
directeur servicebureau


​​​